Starea clădirilor

 

Şcoala nu a beneficiat de niciun program de reabilitare pana in prezent.Exista un proiect initiat in anul 2014, de catre Primaria Caianu- Mic care va fi pus in aplicare in primavara anului 2015,si care prevede reabilitarea cladirii principale.

Cu ajutorul Consiliului Local si al Primarului, au fost efectuate lucrări de reparaţie în sălile de clasă, pe coridoare, în laboratoare ,s-au curatat sobele ,au fost inlocuite usile din lemn, au fost reparate unele parti ale instalatiei electrice care prezenta un real pericol pentru elevi, a fost imprejmuita curtea scolii.

A fost realizat in anul 2014 in intregime gardul care imprejmuiește curtea Școlii și a Grădiniței,porți de acces, trotuarul cu rigolă in fața școlii

Școala este formată din două corpuri de clădire vechi, in școala există 7 săli de clasă, unde funcționează cele patru clase de gimnaziu și trei clase primare.

În alt corp de clădire funcționează o clasă de ciclul primar ,sala profesorală și direcțiunea.

La Școala Ciceu-Poieni există un număr mare de săli dar este utilizată doar una pentru grupa de Grădiniță .Clădirea in care se află Grădinița și Clasa Pregătitoare din loc. Dobric este construită in 2007, și are condiții foarte bune pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ.Fiecare grupă are un computer conectat la internet.

Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale:

Şcoala are în dotare planşe, hărţi, aparate de proiecţie ( videoproiector), materiale didactice specifice laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi cabinetelor de specialitate, un fax, 3 copiatoare.

Există un laborator de informatica (laborator AeL) cu 20 calculatoare conectate la internet.

De asemenea sala profesorală și directiunea sunt conectate la internet având fiecare calculator și imprimante multifunctionale.

Biblioteca are un numar de aproximativ  4000 de volume.

 

Finanţarea:

- din bugetul local pentru burse şi lucrări de întreţinere