1. DATE DESPRE LOCALITATE:

 

Denumirea localităţii: DOBRIC

Tipul localității: sat component al Comunei CĂIANU-MIC

Județul:BISTRIŢA-NĂSĂUD

Mediul de rezidență: RURAL.

Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ  DOBRIC

 

 

 

  1. CADRUL NATURAL AL LOCALITĂŢII:

 

Localitatea Dobric, este sat component al Comunei Căianu-Mic, comună situată  in partea de N-V, a județului Bistrița-Năsăud.Satul este situat pe drumul județean ce se desprinde la Uriu din drumul national Cluj-Napoca -Dej-Bistrița- Suceava, și care leagă Uriu de Târlișua și apoi mai de parte spre Târgu-Lăpuș.

Dobricul este situat la 26 km față de orașul Dej,la 17 km. față de orașul Beclean și 57 km față de reședința de județ,orașul Bistrița.Relieful se încadrează Dealurilor Ciceului,subunitate a Podișului Someșan,având altitudini cuprinse între 300 m și 500m.acoperite cu păduri de stejar,carpen,salcâm,alun precum și cu fânețe naturale, pășuni, livezi. Localitatea este așezată la confluența a două văi create de râurile Ilișua orientat E-V, și Dobric orientat N-S. Cea mai mare parte a satului, inclusiv Școala este situate pe valea râului Dobric.

Istoria localității este ancorată în perioada daco-romană, fiind situată la circa 5 km de Castrul roman de la Ilișua.De asemenea satele comunei Căianu-Mic au aparținut împreună cu cele înconjurătoare domeniului medieval Cetatea Ciceului detinut de domnitorii Moldovei Ștefan cel Mare și Petru-Rareș.Prima atestare documentară 1456, localitatea este este menționată in Monografia Comitatului Szolnok-Dăbâca scrisă de Iosef Kadar.

 

  1. SPECIFICUL OCUPAŢIILOR POPULAŢIEI  ADULTE:

 

 Dacă in trecut majoritatea locuitorilor se ocupau cu agricultura,munca pe şantiere şi câteva ateliere de confecţii articole din piele, în prezent cei care fac agricultură sunt foarte putini.

 După 1990 locuitorii satului Dobric şi-au deschis ateliere de confecţii piele, harnaşamente pentru cai, curele, chimire, genţi etc., cu care împânzesc pieţele şi târgurile din toată ţara.

 Cea mai mare parte a populaţiei tinere cu vârste până in 30 de ani este plecată la muncă in străinătate,unde muncesc in construcţii,transporturi auto, agricultură, menaj. Un fenomen pozitiv deosebit de interesant se produce in localitatea Dobric, anume cel al investiţiilor in localitatea natală, astfel că localitatea aproape şi-a dublat numărul de gospodării in ultimii 20 de ani. Deşi existăun număr mare de  familii care au mai mult de 4-5 copii, nu se observă un nivel de trai mai scăzut, deoarece fiecare munceşte în localitate sau în străinătate, iar la vârsta majoratului îsi întemeiaza o gospodărie proprie. Putem spune că din cele patru sate ale comunei Caianu-Mic:Dobric, Căianu-Mare și Ciceu-Poieni, Dobricul este satul „emergent”cu cea mai mare dezvoltare in ultimii 20 de ani.

 

4.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA
 
  
Unitatea şcolară : Şcoala Gimnazială Dobric
                                     Loc. Dobric , Nr.43 ,comCaianu-Mic, BN
                                     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Tipul şcolii: PJ cuprinde :          Școala Gimnaziala Dobric
                                           Gradinita cu Program Normal Dobric
                                           Grădinița cu Program Normal Ciceu- Poieni
 
Limba de predare : limba română
 
Populaţia şcolară (sept. 2014)
Număr de elevi:210
Număr de clase: 9
Numar de grupe gradinita : 3
Provenienţă: mediu rural
 
Personalul  şcolii
 
Număr de cadre didactice: 18
Personal didactic auxiliar (contabil): 0,5 normă
Personal nedidactic: 4 persoane (1 muncitor de întreţinere ½ normă şi 3 îngrijitori curăţenie)