Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

 

18 mai 2015 Scris – Limba română

19 mai 2015 Citit – Limba română Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naționale

20 mai 2015 Matematică

21 mai 2015 Scris – Limba maternă

22 mai 2015 Citit – Limba maternă

 

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul claseia IV-a – EN IV:

 

26 mai 2015 Limba română

27 mai 2015 Matematică

28 mai 2015 Limba maternă

 

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

 

2 iunie 2015 Limbă şi comunicare

3 iunie 2015 Matematică şi Ştiinţe ale naturii

 

 

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora [click aici]

METODOLOGIA de organizare și desfășurarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015  [click aici